GASÓGENOS


  • Automáticos a presión.

    Equipados con protección contra retroceso de llama.

    Válvula automática de corte.

    Válvula de seguridad automática a diafragma.

    Construido en chapa N° 16.


Modelo Presión de trabajo Di&ámetro Altura Carga kg. Peso total kg.
MMG1 0,5 a 1,5 kg/cm3 160 mm 560 mm 1 8
MG2 0,5 a 1,5 kg/cm3 360 mm 900 mm 2 24
MG3 0,5 a 1,5 kg/cm3 360 mm 1100 mm 3 27
MG5 0,5 a 1,5 kg/cm3 360 mm 1270 mm 5 30